Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Kuchyňský olej a tuk lze odevzdat na sběrný dvůr

Rozšíření odběru tříděného odpadu na sběrném dvoře ve Vítkově.

Tímto sdělením chceme oslovit občany Vítkova, aby ve svých domácnostech sbírali použitý kuchyňský olej a tuk. Tento po vychladnutí přelejte pomocí sítka     a trychtýře do čisté a k další manipulaci vhodné uzavíratelné plastové nádoby. Pro tyto účely je velmi vhodná např. PET láhev od nápojů nebo původní obal od jedlého oleje. Když ji po řádném uzavření následně přenesete na sběrný dvůr budeme jistě mít dobrý pocit, že jste přispěli nejen k ochraně životního prostředí, ale i k dalšímu využití tohoto přírodního zdroje v dalších průmyslových odvětvích, popř. v energetice.

Děkujeme, že chráníte vlastní životní prostředí.