Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Mimořádný svoz ořezaných větví – přistavení velkoobjemových kontejnerů

Termíny a místa rozmístění velkoobjemových kontejnerů 15,5 m3

Přistaveno

Odvezeno

Místo

 

20. 03. 2020

23. 03. 2020

Vítkov – Skřivánčí pole (u hřbitova)

Vítkov – Lesní ul. (u zahrádek)

Vítkov – Fučíková ul. (u obchodu)

Vítkov – Opavská ul.  (U Berana)

Prostřední Dvůr – u hřiště

Zálužné – u kaple

Klokočov – u sokolovny

27. 03. 2020

30. 03. 2020

Vítkov – parkoviště u nemocnice

Vítkov – Selská ul. (u fa Rigo)

Podhradí – u obchodu

Klokočov – váha

Jelenice – u hasičské zbrojnice

Lhotka u Vítkova – u kaple

Nové Těchanovice – u zastávky

 

Žádáme občany, aby v tento mimořádný svoz odkládali do přistavených kontejnerů jen ořezané větve.

Pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu bude zahájen 01.04.2020.