Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu dne 10.10.2020

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu  v místních částech města Vítkov

 

Dne 10. 10. 2020 proběhne v místních částech města Vítkova mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané místních částí města Vítkova dle § 17 odst.3 z.č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění mají možnost na čelo sběrného vozidla odevzdat vyjmenované složky komunálního odpadu:

 

Kat. č.

20 01 13                                 rozpouštědla

20 01 14                                 kyseliny

20 01 15                                 zásady

20 01 19                                 pesticidy

20 01 21                                 zářivky

20 01 23                                 ledničky, chladničky, mrazničky

20 01 26                                 vyjeté motorové oleje

20 01 27                                 plechovky od barev

20 01 31                                 staré léky

20 01 33                                 baterie a akumulátory

20 01 35                                 televizory

 

Harmonogram svozu:

08.00 – 08.30 hod. Klokočov, u hřbitova

08.45 – 09.15 hod. Klokočov, LDN léčebna

09.30 – 10.00 hod. Klokočov, zastávka, has. zbrojnice

10.15 – 10.45 hod. Klokočov, Francův Dvůr

 

08.00 – 08.30 hod. Zálužné, autobusová zastávka

08.45 – 09.15 hod. Nové Těchanovice, autobusová zastávka

09.30 – 10.00 hod. Lhotka, hasičská zbrojnice

 

08.00 – 08.30 hod. Jelenice – náves

08.45 – 09.15 hod. Prostřední Dvůr – kulturní dům

09.30 – 10.00 hod  Podhradí – parkoviště obchod

 

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené době pouze vyjmenované složky komunálního odpadu!!!