Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Ceník – Skládka a svoz odpadů

Ceník odpadů 2017 – skládka Nové Těchanovice
kat.odpadu Druh odpadu Cena bez DPH
020103 Odpad z rostlinných   pletiv – Kompostárna 100,00 Kč
030105 Piliny, hobliny   ,odřezky, dřevo, dýhy, dřevotřísky 700,00 Kč
040209 Kompozit. Pryž.   Tkaniny, elastometr 1 200,00   Kč
070200 Syntetická vlákna 1 200,00   Kč
100101 Popel, škvára z   elektr.komínů 1 200,00   Kč
100115 Škvára, struska,   kotel. Prach 1 200,00   Kč
101201 Keramické hmoty před   tepel. Zpracováním 700,00 Kč
101203 Prach, úletový odpad 700,00 Kč
101208 Tašky, keram.   Stavební odpady 800,00 Kč
150101 Papír, kartony, sklad   – Separace 3 200,00   Kč
150102 Plastové odpady,   sklad – Separace 5 000,00   Kč
160119 Automobilové tenké   plasty 5 535,00   Kč
170101 Beton, stavební odpad 800,00 Kč
170101.* Beton, stavební odpad 300,00 Kč
170102 Cihly 800,00 Kč
170103 Cihl. Tašky ,   keramika 800,00 Kč
170107 Stavební suť 800,00 Kč
170107.* Stavební suť 300,00 Kč
170504 Zemina, kámen, drť 800,00 Kč
170504.* Zemina, kámen, drť 300,00 Kč
170508 Štěrk, makadam 800,00 Kč
170904 Směsné demoliční   odpady 800,00 Kč
170904.* Směsné demoliční   odpady 300,00 Kč
191201 Papír, lepenka, drť   papír 700,00 Kč
191205 Sklo odpadní, sklad –   Separace 1 200,00   Kč
191208 Textil, tkaniny 1 200,00   Kč
200101 Papír, papírová   lepenka 700,00 Kč
200102 Sklo odpadní 1 200,00   Kč
200111 Textil, tkaniny 1 200,00   Kč
200138 Dřevo 700,00 Kč
200141 Komínové saze, odpad 1 200,00   Kč
200201 BRKO, odpad ze zahrad   a hřbitova – Kompostárna 100,00 Kč
200202 Zemina, sklad –   Rekultivace 125,00 Kč
200301 Komunální odpad 1 200,00   Kč
200302 Odpady z tržnic 765,00 Kč
200303 Uliční smetky 765,00 Kč
200306 Odpad z čištění   kanalizace 765,00 Kč
200307 Objemný odpad 965,00 Kč
Cena   obsahuje poplatek za uložení odpadu obci a poplatek do fondu rekultivace.
Cena   je bez DPH.
Skládka   Nové Těchanovice 17.02.2017
Mgr. Petr Franěk
ředitel TS Vítkov