Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Ukončení svozu bioodpadu k 15.11.2015

Technické služby města Vítkova sdělují, že na žádost občanů a na základě rozhodnutí města Vítkova prodlužují svoz bioodpadu. Termín ukončení svozu je stanoven na 15.11.2015.

SVČ Skřivánčí pole, ul. Lesní u zahrádek, ul. Nová/Spojovací, Prostřední Dvůr (hřiště), Klokočov (u sokolovny), Pohostinství “U Berana”, Zálužné

 3.11.2015   Ukončen svoz hnědých plastových nádob o obsahu 240 l.  
 6.11.2015 Ukončen svoz kovových hnědých kontejnerů a růžových velkoobjemových kontejnerů z veřejných prostranství  

 

Lhotka u Vítkova (u kaple), Nové Těchanovice (u zastávky), ul. Selská, parkoviště u nemocnice, Podhradí (u obchodu), Jelenice (u hasičské zbrojnice), Klokočov (váha)

 10.11.2015   Ukončen svoz hnědých plastových nádob o obsahu 240 l.   
 13.11.2015 Ukončen svoz kovových hnědých kontejnerů a růžových velkoobjemových kontejnerů z veřejných prostranství  

 

Po tomto termínu do zámrazu budou moci občané v nezbytných případech odložit bioodpad do kontejneru na sběrném dvoře.

TS žádají občany, aby po uvedených termínech své sběrné nádoby už nevystavovali, neboť z důvodu ukončení svozu již nebudou odvezeny. Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude zahájen opět na jaře 2016.