Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Dotace z programu rozvoje venkova ČR – pořízení traktoru pro práci v lese

Technické služby města Vítkova obdržely dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu z programu rozvoje venkova ČR za účelem pořízení traktoru pro práci v lese.

Výše poskytnuté dotace je 1.031.500,- Kč. Celkové výdaje projektu jsou 2.496.230,- Kč.

Traktor bude využíván na veškerou  práci na úseku lesního hospodářství v lesích, které jsou v majetku města Vítkova.

Kód LHC: 720 404, výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa je 266,34 ha.

Odkaz na podporu tohoto projektu ………..plakát A3