Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Hlavní činnost

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Účelem zřízení příspěvkové organizace je hospodářské využívání majetku města a provozování veřejně prospěšných činností.

HLAVNÍ ČINNOST,

tj. činnost odpovídající hlavnímu účelu:

  • čištění města, opravy a údržba místních komunikací, provádění staveb, jejich změn a odstraňování dle potřeby zřizovatele, péče o zeleň ve vlastnictví města, sadové úpravy, zemědělská a zahradnická činnost
  • osobní a nákladní doprava
  • správa a opravy veřejného osvětlení
  • odvoz pevného domovního odpadu, nakládání s odpady, separace, provoz skládky v Nových Těchanovicích, sběrný dvůr nebezpečných odpadů
  • správa svěřeného majetku dle dispozic vlastníka
  • provozování autobusové čekárny, pohřební a hřbitovní služby
  • provozování koupaliště
  • provoz městských lesů (pěstební činnost, těžba a prodej dřeva)