Kontakty

Společnost:                   Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace
Adresa:                           Dělnická 705, 749 01  Vítkov
IČO:                                  00037494
DIČ:                                  CZ00037494
ID datové schránky:  dfrk962
číslo účtu:                      23231821/0100

 

 

Pevná linka:

 sekretariát  Bc. Jana Martinková  556 300 454
 personální odd.   Jana Machačová  556 300 731
 ekonomka  Ing. Ivana Andersová  556 300 730

 


 ředitel  Mgr. Petr Franěk  739 032 254  franek@tsvitkov.cz
 ekonomka  Ing. Ivana Andersová  703 141 670  andersova@tsvitkov.cz
personální  a mzdové oddělení  Jana Machačová  734 720 789  machacova@tsvitkov.cz
 sekretariát  Bc. Jana Martinková  733 187 437  martinkova@tsvitkov.cz
 mistr Vojmír Satke  739 032 264  satke@tsvitkov.cz
 lesní správce  Inocenc Sedláček  734 654 514  sedlacek@tsvitkov.cz
 svoz odpadů  Lumír Jüstel  739 599 758  ljustel@tsvitkov.cz
 pohřebnictví  Marie Králová  734 738 821  kralova@tsvitkov.cz
 skládka odpadů  René Kyšák  733 188 915  skladka@tsvitkov.cz
 sběrný dvůr  Miroslav Chlachula  733 180 919 sd@tsvitkov.cz