Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Lesní hospodářství

 

Technické služby města Vítkova hospodaří na základě nájemní smlouvy v 266 ha městského lesa.

Městské lesy se nacházejí na 6 katastrálních územních, z nichž největší část je v k.ú. Vítkov v prostoru mezi Prostředním Dvorem a Balatonem a to 139 ha.

Lesy jsou převážně smrkové. V lesích hospodaříme podle lesního hospodářského plánu, který je zpracován pro roky 2010 až 2019, a je v něm stanovena výše těžeb na 27 tisíc m3  dříví za období platnosti.

Práce v lese pro nás provádějí většinou drobní živnostníci. Některé drobné práce pak provádějí i pracovníci veřejné služby  a pracovníci zaměstnaní u Technických služeb města Vítkova na veřejně prospěšné práce.