Odpadové hospodářství

Obsah:

1. Kontakt
2. Kalendář svozu odpadů na r. 2023
3. Jak třídit odpady
4. Změny v třídění odpadů od 1.8.2021

5. Novinka - bezplatný odběr pneumatik  
6. Ukončení svozu bioodpadu v r. 2022 - poslední svoz 30.11.2022
7. Informace k popelnicím na tříděný odpad

 

 

 

 

1. Kontakt

Lumír Jüstel
e-mail: ljustel@tsvitkov.cz
telefon: 739 599 758
pracovní doba: 6:00 - 14:30 hod.

Jan Prejda
externí poradenství v odpadech

 

2. Kalendář svozu odpadů na r. 20223

 

 

 

 

Kalendář svozu odpadů na r. 2023

                         

 

                                                                                                                           

                                              Město Vítkov                                

 

 

 Klokočov

 

                                        Podhradí

 

                Nové Těchanovice, Lhotka

 

                    Prostřední Dvůr, Jelenice

 

                                       Zálužné

 

2. Jak třídit odpady

 

 


 

4. Změny v třídění odpadů od 1.8.2021

 

 

 

 

5. Bezplatný odběr pneumatik

 

Významná změna při sběru pneumatik a snad konec poházeným pneumatikám v přírodě.

         Vážení spoluobčané, chceme vás seznámit s novinkou při sběru starých pneumatik.

Ve spolupráci se společností Green Logistics jsme zřídili ve sběrném dvoře místo zpětného odběru pneumatik, v jehož rámci zajišťuje uvedená společnost na své náklady jejich odvoz a následnou likvidaci. Co to pro vás znamená? Staré pneumatiky nyní můžete odevzdat ve sběrném dvoře BEZPLATNĚ. Věříme, že této možnosti využijete a společně se nám podaří předcházet znečišťování životního prostředí.

Na závěr ještě upozorňujeme na možné nedorozumění. Systém zpětného odběru se samozřejmě týká pouze koncových uživatelů, tedy ne autoservisů a pneuservisů, které se mohou zapojit do systému pro prodejce a servisy, např. u společnosti ELTMA.

 

 

6. Ukončení svozu bioodpadu v r. 2022

UKONČENÍ SVOZŮ BIOODPADU V ROCE 2022

Dle rozpisu svozů odpadů bude ve středu 16.11. 2022   ukončen pravidelný svoz hnědých popelnic s biologický rozložitelným odpadem ze zahrad a z domácností občanů.

Velkoobjemové kontejnery na biologický rozložitelným odpadem budou v místních částech Vítkova přistaveny naposledy v těchto termínech:

 

Přistavení 31.10. a odvoz 7.11. 2022: Klokočov – u sokolovny, Zálužné, Prostřední Dvůr, Lhotka.

Přistavení 7.11. a odvoz 14.11. 2022: Klokočov – váha, Podhradí, Jelenice, Nové Těchanovice

 

Technické služby města Vítkova, p.o., že termín posledního svozu může být změněn dle aktuálního vývoje počasí. Případné změna bude uveřejněna na webových stránkách města (www.vitkov.info) a Technických služeb (www.tsvitkov.cz) a také bude vyhlášena v městském rozhlase.

 

PRODLOUŽENÍ SVOZŮ BIOODPADU V ROCE 2022

 

 

TS Vítkov upozorňují, že velkoobjemové kontejnery na biologický rozložitelný odpad budou naposledy přistaveny 14.11.2022 v těchto v místních částech Vítkova:

Klokočov – u sokolovny, Zálužné, Prostřední Dvůr, Lhotka.

 

Odvoz těchto kontejnerů je plánován na 21.11.2022.

 

Upozornění - zrušení svozu BIO dne 23.11.2022 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

Technické služby města Vítkova, p.o. dále upozorňují, že termín posledního svozu popelnic na BIO od domácností je přesunut na 23.11.2022.
Svoz může být zrušen v případě změny klimatických podmínek (mráz).

Všechny případné změny budou nejpozději den před svozem, uveřejněny na webových stránkách města (www.vitkov.info)
 Technických služeb (www.tsvitkov.cz) a také budou vyhlášeny v městském rozhlase.

 

TS Vítkov oznamuji, že z důvodu mrazivého počasí se tuto středu 23.11.2022 ruší mimořádný svoz popelnic s BIO odpadem. Termín náhradního svozu bude v předstihu oznámen v městském rozhlase a na webových stránkách města a technických služeb.

 

Ve středu dne 30.11.2022 proběhne poslední svoz hnědých popelnic s BIO odpadem. Další svoz BIO odpadu je plánován na konec března roku 2023.
V zimním období můžete BIO odpad odevzdávat na Sběrném dvoře.

 

7. Informace k popelnicím na tříděný odpad

Informace k popelnicím na tříděný odpad.

Technické služby ukončily čipování popelnic na tříděný plastový a papírový odpad. Z důvodu zájmu o navýšení počtu těchto popelnic anebo záměnu nevyužívané popelnice na papír za popelnici na plast a opačně, vás chceme informovat o této plánované akci:

Od 1.2.2023 budou Technické služby shromažďovat vaše žádosti, které podávejte těmito způsoby: 
 - doručte a to nejlépe na e-mailovou adresu ljustel@tsvitkov.cz.,  stručný požadavek, kde uvedete své jméno a adresu.
    Dále pak upřesnění, jestli požadujete rozšíření nebo záměnu popelnic. Pro usnadnění komunikace přidejte také tel. číslo.                                                                                                                        -             -  jestliže nemáte e-mail, tak požadavek zašlete formou textové zprávy na číslo 739 599 758

Od. 1.3. do 30. 4. 2023 bude probíhat záměna a s tímto zároveň přečipování nebo rozšíření počtu popelnic na tříděný odpad.