Odpadové hospodářství

Obsah:

1. Kontakt
2. Kalendář svozu odpadů na r. 2022
3. Jak třídit odpady
4. Změny v třídění odpadů od 1.8.2021
5. Nepravidelné svozy odpadů - jaro 2022

 

 

 

1. Kontakt

Lumír Jüstel
e-mail: ljustel@tsvitkov.cz
telefon: 739 599 758
pracovní doba: 6:00 - 14:30 hod.

Jan Prejda
externí poradenství v odpadech

 

2. Kalendář svozu odpadů na r. 2022 

 

V měsíci září začíná svoz popelnic od rodinných domů systémem DOOR TO DOOR. V rámci ohoto systému dochází od 13.9.2021 ke změně četnosti a termínů svozů.

Směsný komunální odpad se bude svážet jednou za 14 dní - vždy v sudý týden

Plast a papír se bude svážet  vždy jednou za měsíc - střídavě v lichých týdnech

 

 

Kalendář svozu odpadů na r. 2022

                         

                                                                                                                             Město Vítkov

                                                                                                                                  Klokočov

                                        Podhradí

 

                Nové Těchanovice, Lhotka

 

                    Prostřední Dvůr, Jelenice

 

                                       Zálužné

 

2. Jak třídit odpady

 

 


 

4. Změny v třídění odpadů od 1.8.2021

 

 

 

5. Nepravidelné svozy odpadů

 

NEPRAVIDELNÉ SVOZY ODPADŮ

Na jaře roku 2022 bude opět proveden mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu z místních částí města Vítkova dle tohoto harmonogramu:

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Bude proveden dne: 19.3.2022                                                                     

dle tohoto svozového harmonogramu:                                     

08.00 – 08.30 hod. Klokočov - u hřbitova

08.45 – 09.15 hod. Klokočov – zastávka u LDN

09.30 – 10.00 hod.                 Klokočov, - zastávka u has. zbrojnice

10.15 – 10.45 hod. Klokočov, - Francův Dvůr

 

08.00 – 08.30 hod. Zálužné - autobusová zastávka

08.45 – 09.15 hod. Nové Těchanovice - autobusová zastávka

09.30 – 10.00 hod. Lhotka - hasičská zbrojnice

 

08.00 – 08.30 hod. Jelenice – náves

08.45 – 09.15 hod. Prostřední Dvůr – kulturní dům

09.30 – 10.00 hod  Podhradí – parkoviště obchod

 

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené době pouze vyjmenované složky komunálního odpadu!!!

Kat. č.

20 01 13                                 rozpouštědla

20 01 14                                 kyseliny

20 01 15                                 zásady

20 01 19                                 pesticidy

20 01 21                                 zářivky

20 01 23                                 chladničky, mrazničky

20 01 26                                 motorové oleje)

20 01 27                                 plechovky od barev

20 01 31                                 staré léky

20 01 33                                 baterie a akumulátory

20 01 35                                 televizory

 

Svoz objemového odpadu z domácností

 

Přistavení

12.00 hod. – 14.00 hod.

dne

Odvoz v ranních hodinách

dne

Místo

 

25. 3. 2022

28. 3. 2022

Klokočov – Františkův Dvůr,

u p. Urbánka

Prostřední Dvůr – u pumpy,

Veselka - samota 

1. 4. 2022

4. 4. 2022

Podhradí – Slezský hotel, prodejna,

 u Dubu, Nýtek

Klokočov – u hřbitova, u LDN,        u požární zbrojnice

8.4. 2022

11. 4. 2022

Jelenice – náves

Lhotka – aut. zastávka

Zálužné - pod aut. zastávkou

Nové Těchanovice – aut. zastávka

Do přistavených kontejnerů ODKLÁDEJTE JEN TY SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU, KTERÉ NELZE VYTŘÍDIT A PRO SVOU VELIKOST ULOŽIT DO BĚŽNÝCH ODPADOVÝCH NÁDOB: např. rozložený nábytek, matrace a koberce, podlahovou krytinu (PVC), okna a dveře.

Do přistavených kontejnerů NEODKLÁDEJTE PNEUMATIKY, STARÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE, NEBEZPEČNÉ ODPADY, DEMOLIČNÍ ODPADY A STAVEBNÍ SUŤ!

UPOZORNĚNÍ: PROSTOR  MŮŽE BÝT MONITOROVÁN!