Odpadové hospodářství

Obsah:

Kontakt

 

Jedna popelnice na plast nestačí ?  Můžete zažádat o další popelnici na tříděný odpad

Svoz objemného a nebezpečného odpadu - duben 2024

Svoz bioodadu v r. 2024


Kalendář svozu odpadů na r. 2024
Jak třídit odpady
Změny v třídění odpadů od 1.8.2021

Novinka - bezplatný odběr pneumatik  
Svoz bioodpadu v roce 2023
nformace k popelnicím na tříděný odpad

 

 

 

 

KONTAKT

Lumír Jüstel
e-mail: ljustel@tsvitkov.cz
telefon: 739 599 758
pracovní doba: 6:00 - 14:30 hod.

Jan Prejda
externí poradenství v odpadech

 

JEDNA POPELNICE NA PLAST NESTAČÍ?

Vážení spoluobčané. V roce 2021 jsme započali s novým způsobem svozu tříděných odpadů od rodinných domů. Od té doby jste si většina z vás přezvala nádoby na tříděný plast a papír. Po více jak dvouleté zkušenosti jsme zjistili, že u vícečlenných domácností je jedna popelnice na měsíc nedostačující. Jedná se převážně o popelnice na plast. Aby se tato skutečnost nestala překážkou pří vaší snaze třídit odpad v co nejvyšší míře, nabízí vám město Vítkov možnost požádat si o další popelnici na tříděný odpad.                                                                                                                           

Pokud máte zájem využít této příležitosti, tak můžete v období v období od 1.3 do 15.3.2024, podat na e-mailovou adresu ljustel@tsvitkov.cz stručný požadavek, kde uvedete své jméno, adresu, tel číslo druh odpadové nádoby (plast/papír) o který máte zájem.          

Výdej popelnic bude probíhat ve sběrném dvoře v Průmyslové ulici ve dvou termínech:

čtvrtek: 21.3.2024 od 1200  do 1800                                                                                                                      

sobota: 23.3.2024 od 800    do 1200

Přineste si v hotovosti 200 Kč (manipulační poplatek) a doklad totožnosti.

 

 

 

SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 

Technické služby města Vítkova zajišťují, pro obyvatele jednotlivých místních části, mobilní svoz nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu. Již pravidelně se tyto svozy provádí dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Letošní jarní svoz bude proveden ve dvou po sobě následujících dubnových sobotách dle následujícího rozpisu:

 

Přistavení

dne

Čas přistavení

Místo

 

6.4.2024

800 až 1200

Klokočov – u obchodu

6.4.2024

800 až 930

Jelenice – náves

6.4. 2024

1000 až 1200

Prostřední Dvůr – u pumpy

 

Přistavení

dne

Čas přistavení

Místo

 

13.4.2024

800 až 900

Nýtek – u hájenky

13.4.2024

1000 až 1200

Podhradí – u obchodu

13.4.2024

800 až 900

Zálužné – u kapličky

13.4.2024

930 až 1030

Nové Těchanovice - zastávka

13.4.2024

1100 až 1200

Lhotka – u kapličky

 

V uvedený den a čas můžete na uvedených stanovištích předat tyto odpady:

Objemný odpad: složky komunálního odpadu, které nelze vytřídit a pro svou velikost uložit do běžných odpadových nádob jako jsou například matrace, pohovky, křesla, koberce a jiné podlahové krytiny, kočárky apod.

Odpadní dřevo. Jedná se především o starý nábytek. Z nábytku stačí jen odstranit zrcadla a jiné skleněné části. Pak nábytek rozložte, takto si usnadníte manipulaci a přepravu. Zároveň podstatně snížíte objem odevzdávaného odpadu. Drobné kování jako jsou madla, panty a také spojovací materiál můžete ponechat.  

Elektroodpad: veškerá domácí elektronika včetně mobilů, lednice, sporáky, pračky apod. Také bojlery, přímotopy A elektrické nářadí  Dále pak žárovky, zářivky, baterie a akumulátory.

Nebezpečný odpad: staré barvy a ředidla, čistící prostředky, tonery a obaly těmito látkami znečištěné. Tekuté odpady předávejte v nerozbitných a dobře uzavřených obalech.

Na jednotlivých stanovištích budou po celou dobu přítomní zaměstnanci TS Vítkov, kteří vám poradí s tříděním předávaných odpadů.

Žádáme občany, aby využili této možnosti pohodlného předání výše uvedených složek komunálního odpadu. Pokud vám nevyhovují termíny mobilních svozů, tak máte možnost využít služeb sběrného dvora ve Vítkově na Průmyslové ulici. V letním období má sběrný dvůr tuto rozšířenou otevírací dobu:

Provozní doba sběrného dvora od 1.března do 30. listopadu

ÚTERÝ

1000 – 1400

ČTVRTEK

1200 – 1800

SOBOTA

800 – 1200

 

 

Opět připomínáme, že na sběrném dvoře můžete PNEUMATIKY odevzdat BEZPLATNĚ.  Po přechozí domluvě mohou možnost bezplatného předání pneumatik využít i podnikající fyzické a právnické osoby v případě, že jsou koncovým uživatelem pneumatik.

Na závěr chceme připomenout, že fyzické osobě, která neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa hrozí, v případě prokázání viny ze spáchání přestupku při nakládání s odpady, ve správním řízení pokuta do výše až 50 000 Kč.

 

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2024

 

PRAVIDLA PRO SVOZ BIOODPADU V MĚSTĚ VÍTKOV

 

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů (bioodpad) ze zahrad a z domácností občanů bude zahájen ve středu 27. 3. 2024. Dále pak bude pokračovat každou středu dle svozového kalendáře.

Jedná se o svoz hnědých popelnice o objemu 240 l, určených ke sběru a svozu bioodpadu. Jelikož svoz začíná již od 6 hodin ráno, je nutno popelnice přistavit, nejpozději v tuto ranní hodinu, na přístupné místo ke komunikaci, která je na svozové trase. Prázdnou popelnici je třeba z veřejného prostranství odstranit nejpozději do konce svozového dne.

 

 

PRAVIDLA PRO SVOZ BIOODPADU V MÍSTNÍCH ČÁSTECH MĚSTA VÍTKOVA

 

V místních částech Klokočov, Jelenice, Prostřední Dvůr, Lhotka, Podhradí, Zálužné a Nové Těchanovice budou opět přistaveny velkoobjemové (oranžové) kontejnery na bioodpad.

První kontejnery budou přistaveny v úterý 2.4.2024 tohoto harmonogramu:

 

 

sudý týden

lichý týden

Klokočov - u sokolovny

Klokočov – střídavě: váha / točna u LDN

Zálužné - u kapličky

Podhradí - u Slezského hotelu

Prostřední Dvůr- točna

Jelenice - za KD

Lhotka - u požární zbrojnice

Nové Těchanovice- u zastávky

 

 

Do popelnic a kontejnerů odkládejte tyto složky bioodpadu:

 

ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ                                         ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ

slupky a zbytky zeleniny a ovoce;listí, tráva, seno, sláma,

 čajové sáčky, kávové sedliny                                         zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce

skořápky z vajec, ořechůdrobné větve ze stromů a keřů

dřevěné piliny, hobliny apod…

 

UPOZORNĚNÍ: Do těchto nádob je možno odkládat jen větve do průměru 2 cm a zkrácené na délku, která umožní výsyp nádoby. 

 

Jaký odpad do nádoby nepatří?

 

„gastroodpad“: např jedlé oleje a tuky, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo

uhynulá zvířata, směsný komunální odpad, objemný odpad z přírodních materiálu

papír, lepenka, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady

 a také obaly použité ke sběru a donášce bioodpadu.

 

 

Ořezy ze stromů a keřů a další objemnější složky BIO odpadů,

které není možné odložit do sběrných nádob odevzdávejte na Sběrném dvoře, který má od letošního roku rozšířenou provozní dobu:

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA OD BŘEZNA DO LISTOPADU

 

ÚTERÝ

1000 – 1400

ČTVRTEK

1200 – 1800

SOBOTA

800 – 1200

 

 

 

Mimořádné svozy ořezů ze stromů a keřů.

 

Pro obyvatele místních části jsme opět připravili mimořádné svozy ořezů stromů a keřů a dalších objemnějších složek BIO odpadu. Termíny přistavení kontejnerů jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Přistavení

dne

Čas přistavení

Místo

 

Místo

 

18.3.2024

1500 až 1800

Klokočov

u sokolovny

Klokočov

váha

19.3.2024

1500 až 1800

Zálužné

u kapličky

Podhradí

U Slezského hotelu

20.3.2024

1500 až 1800

Prostřední Dvůr

u pumpy

Jelenice

náves

21.3.2024

1500 až 1800

Nové Těchanovice

u zastávky

Lhotka

u has. zbrojnice

 

Kdy bude probíhat další mimořádný svoz ořezů a větví?

Další termíny nepravidelných svozů ořezů a větví naleznete na webových stránkách www.vitkov.cz  www.tsvitkov.cz . Dále pak bude v předstihu oznámen v městském rozhlase a v informačních skříňkách.

 

Proč je nutné odkládat větve a ořezy mimo běžný bioodpad?

Dřevnaté složky bioodpadu je nutné před procesem kompostování rozdrtit. Drcení provádí externí firma. Proto je výhodné „krmit“ drtič jen čistou dřevitou hmotou bez příměsí ostatních složek bioodpadů a tím eliminovat vysoké finanční náklady za pronájem drtiče.

 

 

 

 

 

Kalendář svozu odpadů na r. 2024

 

 

 

                   Kalendář svozu odpadů na r. 2024

                         

                                          Město Vítkov

                                                     

 

 

                                                                     

 

 

 

                                         Klokočov

 

                             Podhradí, Nýtek, Zálužné

 

                     Nové Těchanovice, Lhotka

 

                   Prostřední Dvůr, Veselka, Jelenice

 

                                  

 

 

Jak třídit odpady

 

 


 

Změny v třídění odpadů od 1.8.2021

 

 

 

 

Bezplatný odběr pneumatik

 

Významná změna při sběru pneumatik a snad konec poházeným pneumatikám v přírodě.

         Vážení spoluobčané, chceme vás seznámit s novinkou při sběru starých pneumatik.

Ve spolupráci se společností Green Logistics jsme zřídili ve sběrném dvoře místo zpětného odběru pneumatik, v jehož rámci zajišťuje uvedená společnost na své náklady jejich odvoz a následnou likvidaci. Co to pro vás znamená? Staré pneumatiky nyní můžete odevzdat ve sběrném dvoře BEZPLATNĚ. Věříme, že této možnosti využijete a společně se nám podaří předcházet znečišťování životního prostředí.

Na závěr ještě upozorňujeme na možné nedorozumění. Systém zpětného odběru se samozřejmě týká pouze koncových uživatelů, tedy ne autoservisů a pneuservisů, které se mohou zapojit do systému pro prodejce a servisy, např. u společnosti ELTMA.

 

 

Svoz bioodpadu v roce 2023

 

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2023

 

PRAVIDLA PRO SVOZ BIOODPADU V MĚSTĚ VÍTKOV

 

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů (bioodpad) ze zahrad a z domácností občanů bude zahájen ve středu 29. 3. 2023.

Jedná se o hnědé popelnice o objemu 240 l  určených svoz bioodpadu. Svoz začíná již od 6 hodin ráno. Z tohoto důvodu je nutno popelnice přistavit, nejpozději v tuto ranní hodinu, na přístupné místo u svozové trasy.

Bioodpad odkládejte bez různých igelitových nebo papírových obalů. Obaly odložte do kontejnerů na plast nebo na papír.

 

Do popelnic a kontejnerů odkládejte tyto složky bioodpadu:

 

ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ                                         ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ

slupky a zbytky zeleniny a ovoce;listí, tráva, seno, sláma,

 čajové sáčky, kávové sedliny                                         zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce

skořápky z vajec, ořechůdrobné větve ze stromů a keřů

dřevěné piliny, hobliny apod…

 

UPOZORNĚNÍ: Do těchto nádob je možno odkládat jen větve do průměru 2 cm a zkrácené na délku, která umožní výsyp nádoby. 

 

Ořezy ze stromů a keřů a další objemnější složky BIO odpadů,

které není možné odložit do sběrných nádob odevzdávejte na Sběrném dvoře, který má od letošního roku rozšířenou provozní dobu:

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA od 21.11.2023 - 29.2.2024

 

 

SOBOTA

800 – 1200

 

 

Proč je nutné odkládat větve a ořezy mimo běžný bioodpad?

Dřevnaté složky bioodpadu je nutné před procesem kompostování rozdrtit. Drcení provádí externí firma. Proto je výhodné „krmit“ drtič jen čistou dřevitou hmotou bez příměsí ostatních složek bioodpadů a tím eliminovat vysoké finanční náklady za pronájem drtiče.

 

Jaký odpad do nádoby nepatří?

 

„gastroodpad“ – jedlé oleje a tuky, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo

papír, lepenka, velkoobjemový odpad z přírodních materiálu

kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady, sklo

obaly použité ke sběru a donášce bioodpadu,

směsný komunální odpad

uhynulá zvířata

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLA PRO SVOZ BIOODPADU V MÍSTNÍCH ČÁSTECH MĚSTA VÍTKOVA

 

V místních částech Klokočov, Jelenice, Prostřední Dvůr, Lhotka, Podhradí, Zálužné a Nové Těchanovice budou opět přistaveny velkoobjemové (oranžové) kontejnery na bioodpad. První kontejnery budou přistaveny v pondělí 3.4.2023 tohoto harmonogramu:

 

 

sudý týden

lichý týden

Klokočov - u sokolovny

Klokočov - střídavě váha / točna u LDN

Zálužné - u kapličky

Podhradí - u Slezského hotelu

Prostřední Dvůr- točna

Jelenice - za KD

Nové Těchanovice- u zastávky

Lhotka - u požární zbrojnice

 

 

Do velkoobjemových kontejnerů odkládejte tyto složky bioodpadu:

 

ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ                                         ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ

slupky a zbytky zeleniny a ovoce;listí, tráva, seno, sláma,

 čajové sáčky, kávové sedliny                                         zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce

skořápky z vajec, ořechůdrobné větve ze stromů a keřů

dřevěné piliny, hobliny apod…

 

Ořezy ze stromů a keřů a další objemnější složky BIO odpadů,

je možné odložit do velkoobjemových kontejnerů označených cedulí:

 

VĚTVE

A

OŘEZY

Zde ukládejte

 jen dřevnatou součást BIOODPADU:

např.: větve z ořezů stromů a keřů.

Děkujeme, že třídíte odpad

 

Termíny přistavení takto označených kontejnerů je uveden v následující tabulce:

 

Přistavení

dne

Čas přistavení

Místo

 

Místo

 

27.3.2023

1500 až 1800

Klokočov

u sokolovny

Klokočov

váha

28.3.2023

1500 až 1800

Zálužné

u kapličky

Podhradí

U Slezského hotelu

29.3.2023

1500 až 1800

Prostřední Dvůr

točna

Jelenice

náves

30.3.2023

1500 až 1800

Nové Těchanovice

u zastávky

Lhotka

u has. zbrojnice

 

Kdy bude probíhat následující svoz ořezů a větví?

Další termíny nepravidelnéch svozů ořezů a větví naleznete na webových stránkách www.vitkov.cz  www.tsvitkov.cz . Dále pak bude v předstihu oznámen v městském rozhlase a v informačních skříňkách.

 

Informace k popelnicím na tříděný odpad

Informace k popelnicím na tříděný odpad.

Technické služby ukončily čipování popelnic na tříděný plastový a papírový odpad. Z důvodu zájmu o navýšení počtu těchto popelnic anebo záměnu nevyužívané popelnice na papír za popelnici na plast a opačně, vás chceme informovat o této plánované akci:

Od 1.2.2023 budou Technické služby shromažďovat vaše žádosti, které podávejte těmito způsoby: 
 - doručte a to nejlépe na e-mailovou adresu ljustel@tsvitkov.cz.,  stručný požadavek, kde uvedete své jméno a adresu.
    Dále pak upřesnění, jestli požadujete rozšíření nebo záměnu popelnic. Pro usnadnění komunikace přidejte také tel. číslo.                                                                                                                        -             -  jestliže nemáte e-mail, tak požadavek zašlete formou textové zprávy na číslo 739 599 758

Od. 1.3. do 30. 4. 2023 bude probíhat záměna a s tímto zároveň přečipování nebo rozšíření počtu popelnic na tříděný odpad.