Odpadové hospodářství

Obsah:

1. Kontakt
2. Kalendář svozu odpadů na r. 2023
3. Jak třídit odpady
4. Změny v třídění odpadů od 1.8.2021

5. Novinka - bezplatný odběr pneumatik  
6. Svoz bioodpadu v roce 2023
7. Informace k popelnicím na tříděný odpad

 

 

 

 

1. Kontakt

Lumír Jüstel
e-mail: ljustel@tsvitkov.cz
telefon: 739 599 758
pracovní doba: 6:00 - 14:30 hod.

Jan Prejda
externí poradenství v odpadech

 

2. Kalendář svozu odpadů na r. 20223

 

 

 

 

Kalendář svozu odpadů na r. 2023

                         

                                                     

 

                                                                     

 

                                              Město Vítkov                                

 

 

 Klokočov

 

                                        Podhradí

 

                Nové Těchanovice, Lhotka

 

                    Prostřední Dvůr, Jelenice

 

                                       Zálužné

 

2. Jak třídit odpady

 

 


 

4. Změny v třídění odpadů od 1.8.2021

 

 

 

 

5. Bezplatný odběr pneumatik

 

Významná změna při sběru pneumatik a snad konec poházeným pneumatikám v přírodě.

         Vážení spoluobčané, chceme vás seznámit s novinkou při sběru starých pneumatik.

Ve spolupráci se společností Green Logistics jsme zřídili ve sběrném dvoře místo zpětného odběru pneumatik, v jehož rámci zajišťuje uvedená společnost na své náklady jejich odvoz a následnou likvidaci. Co to pro vás znamená? Staré pneumatiky nyní můžete odevzdat ve sběrném dvoře BEZPLATNĚ. Věříme, že této možnosti využijete a společně se nám podaří předcházet znečišťování životního prostředí.

Na závěr ještě upozorňujeme na možné nedorozumění. Systém zpětného odběru se samozřejmě týká pouze koncových uživatelů, tedy ne autoservisů a pneuservisů, které se mohou zapojit do systému pro prodejce a servisy, např. u společnosti ELTMA.

 

 

6. Svoz bioodpadu v roce 2023

 

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2023

 

PRAVIDLA PRO SVOZ BIOODPADU V MĚSTĚ VÍTKOV

 

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů (bioodpad) ze zahrad a z domácností občanů bude zahájen ve středu 29. 3. 2023.

Jedná se o hnědé popelnice o objemu 240 l  určených svoz bioodpadu. Svoz začíná již od 6 hodin ráno. Z tohoto důvodu je nutno popelnice přistavit, nejpozději v tuto ranní hodinu, na přístupné místo u svozové trasy.

Bioodpad odkládejte bez různých igelitových nebo papírových obalů. Obaly odložte do kontejnerů na plast nebo na papír.

 

Do popelnic a kontejnerů odkládejte tyto složky bioodpadu:

 

ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ                                         ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ

slupky a zbytky zeleniny a ovoce;listí, tráva, seno, sláma,

 čajové sáčky, kávové sedliny                                         zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce

skořápky z vajec, ořechůdrobné větve ze stromů a keřů

dřevěné piliny, hobliny apod…

 

UPOZORNĚNÍ: Do těchto nádob je možno odkládat jen větve do průměru 2 cm a zkrácené na délku, která umožní výsyp nádoby. 

 

Ořezy ze stromů a keřů a další objemnější složky BIO odpadů,

které není možné odložit do sběrných nádob odevzdávejte na Sběrném dvoře, který má od letošního roku rozšířenou provozní dobu:

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA OD BŘEZNA DO LISTOPADU

 

ÚTERÝ

1000 – 1400

ČTVRTEK

1200 – 1800

SOBOTA

800 – 1200

 

 

Proč je nutné odkládat větve a ořezy mimo běžný bioodpad?

Dřevnaté složky bioodpadu je nutné před procesem kompostování rozdrtit. Drcení provádí externí firma. Proto je výhodné „krmit“ drtič jen čistou dřevitou hmotou bez příměsí ostatních složek bioodpadů a tím eliminovat vysoké finanční náklady za pronájem drtiče.

 

Jaký odpad do nádoby nepatří?

 

„gastroodpad“ – jedlé oleje a tuky, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo

papír, lepenka, velkoobjemový odpad z přírodních materiálu

kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady, sklo

obaly použité ke sběru a donášce bioodpadu,

směsný komunální odpad

uhynulá zvířata

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLA PRO SVOZ BIOODPADU V MÍSTNÍCH ČÁSTECH MĚSTA VÍTKOVA

 

V místních částech Klokočov, Jelenice, Prostřední Dvůr, Lhotka, Podhradí, Zálužné a Nové Těchanovice budou opět přistaveny velkoobjemové (oranžové) kontejnery na bioodpad. První kontejnery budou přistaveny v pondělí 3.4.2023 tohoto harmonogramu:

 

 

sudý týden

lichý týden

Klokočov - u sokolovny

Klokočov - střídavě váha / točna u LDN

Zálužné - u kapličky

Podhradí - u Slezského hotelu

Prostřední Dvůr- točna

Jelenice - za KD

Nové Těchanovice- u zastávky

Lhotka - u požární zbrojnice

 

 

Do velkoobjemových kontejnerů odkládejte tyto složky bioodpadu:

 

ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ                                         ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ

slupky a zbytky zeleniny a ovoce;listí, tráva, seno, sláma,

 čajové sáčky, kávové sedliny                                         zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce

skořápky z vajec, ořechůdrobné větve ze stromů a keřů

dřevěné piliny, hobliny apod…

 

Ořezy ze stromů a keřů a další objemnější složky BIO odpadů,

je možné odložit do velkoobjemových kontejnerů označených cedulí:

 

VĚTVE

A

OŘEZY

Zde ukládejte

 jen dřevnatou součást BIOODPADU:

např.: větve z ořezů stromů a keřů.

Děkujeme, že třídíte odpad

 

Termíny přistavení takto označených kontejnerů je uveden v následující tabulce:

 

Přistavení

dne

Čas přistavení

Místo

 

Místo

 

27.3.2023

1500 až 1800

Klokočov

u sokolovny

Klokočov

váha

28.3.2023

1500 až 1800

Zálužné

u kapličky

Podhradí

U Slezského hotelu

29.3.2023

1500 až 1800

Prostřední Dvůr

točna

Jelenice

náves

30.3.2023

1500 až 1800

Nové Těchanovice

u zastávky

Lhotka

u has. zbrojnice

 

Kdy bude probíhat následující svoz ořezů a větví?

Další termíny nepravidelnéch svozů ořezů a větví naleznete na webových stránkách www.vitkov.cz  www.tsvitkov.cz . Dále pak bude v předstihu oznámen v městském rozhlase a v informačních skříňkách.

 

7. Informace k popelnicím na tříděný odpad

Informace k popelnicím na tříděný odpad.

Technické služby ukončily čipování popelnic na tříděný plastový a papírový odpad. Z důvodu zájmu o navýšení počtu těchto popelnic anebo záměnu nevyužívané popelnice na papír za popelnici na plast a opačně, vás chceme informovat o této plánované akci:

Od 1.2.2023 budou Technické služby shromažďovat vaše žádosti, které podávejte těmito způsoby: 
 - doručte a to nejlépe na e-mailovou adresu ljustel@tsvitkov.cz.,  stručný požadavek, kde uvedete své jméno a adresu.
    Dále pak upřesnění, jestli požadujete rozšíření nebo záměnu popelnic. Pro usnadnění komunikace přidejte také tel. číslo.                                                                                                                        -             -  jestliže nemáte e-mail, tak požadavek zašlete formou textové zprávy na číslo 739 599 758

Od. 1.3. do 30. 4. 2023 bude probíhat záměna a s tímto zároveň přečipování nebo rozšíření počtu popelnic na tříděný odpad.