Sběrný dvůr

Obsah:


 1. Kontakt

 2. Sběrný dvůr - co lze odložit
 3. Provozní doba 
 4. Ceník

 

 

1. Kontakt

Lumír Justel
tel: 739 599 758
email: ljustel@tsvitkov.cz

 

Miroslav Chlachula
obsluha sběrného dvora
tel. 733 180 919

 2. Sběrný dvůr - co lze odložit

 

Sběrný dvůr je určen především pro občany města Vítkova, kteří zde mohou BEZPLATNĚ odložit nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev, ředidel, minerálních olejů a maziv, tmelů, lepidel, repelentů, domácí úklidové chemie a obalů znečištěné těmito látkami).

Sběrný dvůr je také určen k odkládání objemných odpadů (tedy takových, které se pro svůj objem nevejdou do nádob určených pro svoz odpadů). 

Na sběrný dvoru je také možno BEZPLATNĚ odevzdat použité jedlé oleje a tuky z domácností.

Další neméně důležitou funkci plní sběrný dvůr při BEZPLATNÉM přijímání odpadních elektrozařízení spadajícího do režimu zpětného odběru. Jedné se o kompletní vysloužilé domácí spotřebiče, drobná zahradní technika, zářivky, žárovky včetně úsporných a s LED technologii. audio – video, výpočetní a komunikační elektronika, monočlánky, autobaterie apod.

Na sběrný dvůr může občan BEZPLATNĚ odevzdat, také vytříděné plasty, papír, sklo a BIO odpad.

 

3. Provozní doba sběrného dvora 

      

Povozní doba sběrného dvora od 2.3.2022

 

STŘEDA                      12:00 - 18:00 hod.

SOBOTA                       8:00 - 12:00 hod.

 

 

 *V případě nutnosti bude v tomto období možno odevzdat  elektroodpad  a nebezpečný odpad   ve středu – platí pouze pro firmy.

  Nutno nejdříve předem domluvit.   Kontakt: Chlachula Miroslav, tel. 733 180 919

 

               

 

 

 Z

 

               

4. Ceník r. 2020, 2021 - OBČANÉ VÍTKOVA
katalog.č.  název    kč/kg      bez DPH      poznámka
170904  směsné demoliční odpady 3,00  
160103  pneumatiky 3,50 jen osobní
170107  směsi nebo oddělené frakce betonu cihel, tašek a   keramických výrobků 1,80  
170604  izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a   170603 5,50  skelná vata apod.
170604  izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a   170603 10,00 polystyren viz.pozn.
200101  papír a lepenka zdarma  
200102  sklo zdarma  
200139  plasty zdarma směs
200140  kovy zdarma  
200201  biologicky rozložitelný odpad zdarma  
200301  směsný komunální odpad zdarma  
200307  objemný odpad zdarma  
200127 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky zdarma  
130208  jiné motorové, mazací a převodové oleje zdarma  
200113  rozpouštědla  zdarma  
150110  obaly obsahující zbytky nebezpečných látek zdarma  
150202  absorpční činidla, filtrační materiály zdarma  
170605  stavební materiály obsahující azbest zdarma  
200114  kyseliny zdarma  
200115  zásady zdarma  

               

    

Pozn. :

Při nakládání s odřezky nového polystyrenu musí původce, při předání do zařízení dle zákona o odpadech, doložit prohlášení prodejce/výrobce, že daný polystyren neobsahuje nadlimitní množství HBCDD. V případě nedoložení uvedeného prohlášení nebude tento odpad převzat.

Ve Vítkově dne 20.2.2020