Sběrný dvůr

Obsah:


 1. Kontakt

 2. Sběrný dvůr - co lze odložit
 3. Provozní doba 
 4. Ceník - připravuje se ceník na r. 2023

 

 

1. Kontakt

Lumír Justel
tel: 739 599 758
email: ljustel@tsvitkov.cz

 

Miroslav Chlachula
obsluha sběrného dvora
tel. 733 180 919

 2. Sběrný dvůr - co lze odložit

 

Sběrný dvůr je určen především pro občany města Vítkova, kteří zde mohou BEZPLATNĚ odložit nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev, ředidel, minerálních olejů a maziv, tmelů, lepidel, repelentů, domácí úklidové chemie a obalů znečištěné těmito látkami).

Sběrný dvůr je také určen k odkládání objemných odpadů (tedy takových, které se pro svůj objem nevejdou do nádob určených pro svoz odpadů). 

Na sběrný dvoru je také možno BEZPLATNĚ odevzdat použité jedlé oleje a tuky z domácností.

Další neméně důležitou funkci plní sběrný dvůr při BEZPLATNÉM přijímání odpadních elektrozařízení spadajícího do režimu zpětného odběru. Jedné se o kompletní vysloužilé domácí spotřebiče, drobná zahradní technika, zářivky, žárovky včetně úsporných a s LED technologii. audio – video, výpočetní a komunikační elektronika, monočlánky, autobaterie apod.

Na sběrný dvůr může občan BEZPLATNĚ odevzdat, také vytříděné plasty, papír, sklo a BIO odpad.

 

3. Provozní doba sběrného dvora 

      

Změna provozní doby SD Vítkov od 2.3.2023

Před rokem bylo pro občany města Vítkova zřízeno veřejné sběrné místo naproti sběrného dvoru na Průmyslové ulici. Původní záměr, který měl umožnit občanům umožnit neomezený přístup k nádobám na veškerý tříděný odpad se minul účinkem. Někteří naší spoluobčané pojali tuto možnost po svém a toto místo jim posloužilo k odložení odpadu všeho druhu. Takže musíme po necelém roce provozu konstatovat, že toto veřejné místo slouží mnohým, jako veřejně přístupná černá skládka. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jeho zrušení. V návaznosti na tuto skutečnost se rozšířila otevírací doba sběrného dvora. Časové rozvržení by mělo umožnit návštěvu i občanům, kteří pracují na směny anebo za prací dojíždějí.

Nová provozní doba pro letní období:

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

ÚTERÝ

1000 – 1400

ČTVRTEK

1200 – 1800

SOBOTA

800 – 1200

 

Provoz s novou otevírací dobou bude zahájen ve čtvrtek 2.3.2023. Do toho data platí původní zimní otevírací doba a tou je sobota od 8 do 12 hodin.

 

 *V případě nutnosti bude v tomto období možno odevzdat  elektroodpad  a nebezpečný odpad   ve středu – platí pouze pro firmy.

  Nutno nejdříve předem domluvit.   Kontakt: Chlachula Miroslav, tel. 733 180 919

               

4. Ceník - připravuje se ceník na r. 2023