Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Sběrný dvůr

Občané ve sběrném dvoře mohou legálně „odložit“ zejména velkoobjemový komunální odpad, tedy ten, který nevejde do 110 l popelových nádob a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je ale rovněž určen pro odložení nebezpečných odpadů a dalších odpadů z domácností občanů, které jsou uvedeny na www. tsvitkov.cz. Soustředěný odpad ze sběrného dvora se předává k dalšímu zpracování na recyklaci nebo k ekologické likvidaci oprávněnou osobou. Občané si tak mohou být jisti, že odpad, který odloží do sběrného dvora, nijak nezatíží či znečistí životní prostředí!  Podle nové vyhlášky č. 321/2014 Sb. k zákonu o odpadech, která určuje rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů je možné na sběrném dvoře odložit také kovový odpad a biologicky rozložitelný odpad. Biologicky rozložitelný odpad, zejména větve z ořezu stromů mohou občané odložit také přímo na kompostárnu na skládce v Nových Těchanovicích.

 

Sběrný dvůr je umístěn v průmyslové zóně na ul. Dělnická.

     

   Provozní doba sběrného dvora od 1.3.2021 – 20.11.2021

 

                     středa                    12:00 – 18:00

sobota

8:00 – 12:00

 

Informace ke sběrnému dvoru je možné získat: 

-     u odpadového hospodáře TS,  tel. 739 599 758  

   u obsluhy SD, p. Chlachula, tel. 733 180 919

-     nebo na: www.tsvitkov.cz