Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Sběrný dvůr – Ceník

                                     Ceny pro přijímané odpady na sběrném dvoře v roce 2020
                                                                           OBČANÉ VÍTKOVA
Katalogové Název odpadu Kate- Kč/kg Kč/kg Poznámka
číslo gorie bez DPH včtně DPH
80318 odpadní tiskařský toner… O  zdarma  zdarma
150101 papírové a lepenkové obaly O  zdarma  zdarma jen obaly
150102 plastové obaly O  zdarma  zdarma jen obaly
150107 skleněné obaly O  zdarma  zdarma jen obaly
160103 pneumatiky O               3,30 Kč              4,00 Kč jen osobní
170107 směsi nebo oddělené frakce betonu cihel, tašek a keramických výrobků O               1,65 Kč              2,00 Kč
170604 izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O               3,30 Kč              4,00 Kč skelná vata apod.
170604 izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O               8,26 Kč           10,00 Kč polystyren viz pozn.
200101 papír a lepenka O  zdarma  zdarma směs
200102 sklo O  zdarma  zdarma
200139 plasty O  zdarma  zdarma směs
200140 kovy O  zdarma  zdarma
200201 biologicky rozložitelný odpad O  zdarma  zdarma
200301 směsný komunální odpad O  zdarma  zdarma
200307 objemný odpad O  zdarma  zdarma
080111 odpadní barvy a laky… N  zdarma  zdarma
130208 jiné motorové, mazací a převodové oleje N  zdarma  zdarma
140603 jiná rozpouštědla a směsi… N  zdarma  zdarma
150110 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N  zdarma  zdarma
150202 absorpční činidla, filtrační materiály… N  zdarma  zdarma
170605 stavební materiály obsahující azbest N  zdarma  zdarma
200114 kyseliny N  zdarma  zdarma
200115 zásady N  zdarma  zdarma
Pozn. :
Při nakládání s odřezky nového polystyrenu musí původce, při předání do zařízení dle zákona o odpadech, doložit prohlášení prodejce/výrobce, že daný
polystyren neobsahuje nadlimitní množství HBCDD. V případě nedoložení uvedeného prohlášení nebude tento odpad převzat.
Ve Vítkově dne 20.2.2020

 

 

                                     Ceny pro přijímané odpady na sběrném dvoře v roce 2020
                                                                              OSTATNÍ PŮVODCI
Katalogové Název odpadu Kate- Kč/kg Kč/kg Poznámka
číslo gorie bez DPH včtně DPH
80318 odpadní tiskařský toner… O             2,00 Kč                         2,42 Kč
150101 papírové a lepenkové obaly O             3,40 Kč                         4,11 Kč jen obaly
150102 plastové obaly O             5,00 Kč                         6,05 Kč jen obaly
150107 skleněné obaly O             3,00 Kč                         3,63 Kč jen obaly
160103 pneumatiky O             5,00 Kč                         6,05 Kč jen osobní
170107 směsi nebo oddělené frakce betonu cihel, tašek a keramických výrobků O                2,00 Kč                            2,42 Kč
170604 izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O                4,00 Kč                            4,84 Kč skelná vata apod.
170604 izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O             10,00 Kč                         12,10 Kč polystyren viz pozn.1
200101 papír a lepenka O             3,40 Kč                         4,11 Kč směs
200102 sklo O             3,00 Kč                         3,63 Kč
200139 plasty O             5,00 Kč                         6,05 Kč směs
200140 kovy O  zdarma  zdarma
200201 biologicky rozložitelný odpad O             2,00 Kč                         2,42 Kč
200301 směsný komunální odpad O             2,00 Kč                         2,42 Kč
200307 objemný odpad O             3,00 Kč                         3,63 Kč
080111 odpadní barvy a laky… N          30,00 Kč                      36,30 Kč
130208 jiné motorové, mazací a převodové oleje N          20,00 Kč                      24,20 Kč
140603 jiná rozpouštědla a směsi… N          40,00 Kč                      48,40 Kč
150110 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N          30,00 Kč                      36,30 Kč
150202 absorpční činidla, filtrační materiály… N          30,00 Kč                      36,30 Kč
170605 stavební materiály obsahující azbest N          30,00 Kč                      36,30 Kč Pozn.2
200114 kyseliny N          60,00 Kč                      72,60 Kč
200115 zásady N          60,00 Kč                      72,60 Kč

 

Pozn.1

Při nakládání s odřezky nového polystyrenu musí původce, při předání do zařízení dle zákona o odpadech, doložit prohlášení prodejce/výrobce, že daný polystyren neobsahuje nadlimitní množství HBCDD. V případě nedoložení uvedeného prohlášení nebude tento odpad převzat.

Pozn.2

Zprostředkovat samostatný odvoz přímo na určenou skládku – evidenčně mimo SD

 

Ve Vítkově dne 20.2.2020

TS Vítkov