Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Separace

Ve městě a obcích patřících k Vítkovu je umístěno 38 kontejnerů na sklo, 45 kontejnerů na plasty a 12 kontejnerů na papír.

Velký problém, který se řeší je sběr pytlů s biologickým odpadem (tráva, listí) v letních měsících a hlavně na podzim, kdy je více biologického odpadu než komunálního odpadu. Z tohoto důvodu se do popředí likvidace odpadu dostává výstavba kompostárny na skládce komunálního odpadu v Nových Těchanovicích, která by vyřešila nejen tento problém, ale i potřebu likvidace listí, trávy a štěpky z veřejné zeleně.

Stanoviště kontejnerů na sklo, plast, papír a komunální odpad

poř.
číslo
stanoviště sklo plast papír komunální
odpad
1 Fučíkova ul. 1 1 1  
2 U nemocnice – park 1 1 1  
3 Selská ul. – kotelna 1 2 3  
4 Wolkerova ul. – bývalý úřad 1 1    
5 Skřivánčí pole – DDM 1 1    
6 Budišovská ul. – Večerka 1 1 1  
7 Skřivánčí pole 1 1    
8 Koupaliště 1 1   1
9 Komenského ul. – za benzinou 1 1 1  
10 Oderská ul. – Vodní ul. 1 1    
11 Těchanovická ul. 1 1    
12 za nákupním střediskem Opavská 1 1    
13 ul. Boženy Němcové 1 1    
14 SOU Vítkov – restaurace       1
15 Budišovská ul. 877-874-5 1 1 1 4
16 Wolkerova ul. – cent. kot.   1 1  
17 Budišovká ul. – byty – TZZ č.p. 856     1 1
18 Luční ul. – p. Menšík 1 1    
19 Náměstí Jana Zajíce   1   2
20 Sev. vod. Selská ul.  946,7     1 2
21 Opavská ul. 685,6       1
22 ZŠ Opavská 1 1 1 1
23 Nemocnice Vítkov   1   1
24 ZŠ Komenského 1 2 1 1
25 Gymnázium       1
26 TJ Vítkov 1 1   2
27 Domov důchodců 1 1   3
28 Město Vítkov č.p. 7,4   1 1 2
29 Byt. Statku Opavská 912 1 1   1
30 Byt. Statku Opavská 911       1
31 Vodní ul. 1 1    
32 Budišovská ul. 500     1 1
33 Selská ul. 941-2     1 2
34 Opavská ul. 32,33 nové byt.   1   1
35 Budišovská ul. 251-2   1   2
36 Oderská ul. – 176-178   1   2