Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Skládka – svoz odpadů

Skládka TKO se nachází v k.ú. Nové Těchanovice cca 3 km severovýchodně od obce Vítkov. Jedná se o skládku skupina “S” – ostatní odpad, podskupina S-OO3 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Skládka sestává z jednotlivých etap (O. až III. etapy). O. etapa (skládkování ukončeno v roce 1996) v současné době slouží jako provozní plocha a je na ní umístěno technické zázemí zařízení (váha, komunikace, vrátnice, sociální zařízení). I. etapa (aktuálně provozovaná) má rozlohu 8 710 m2. Je navrženo rozšíření o II. a III. etapu  o výměře 12 580   m2.  V současné době je v provozu II.etapa skládky. Celková projektovaná kapacita I. etapy je 60 000 tun, II. etapy je 83 990 tun, III. etapy je 50 175 tun. Předpokládané množství ukládaných odpadů je cca 8 000 tun za rok .

Provozní doba skládky v Nových Těchanovicích

Pondělí 6:00 hod 14:30 hod
Úterý 6:00 hod 14:30 hod
Středa 6:00 hod 14:30 hod
Čtvrtek 6:00 hod 14:30 hod
Pátek 6:00 hod 14:30 hod

 

Vedoucí  skládky:

Kontakt: 733 188 915