Předpověď počasí

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek
06.00 hod. – 14.30 hod.
polední přestávka:
12.00 hod. – 12.30 hod.

Kontaktní údaje

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
logo_EU EU logo_PRV

Svoz nebezpečného odpadu – sobota 6.3.2021

V měsíci březnu 2021 bude opět proveden mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu z místních částí města Vítkova dle tohoto harmonogramu:

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Bude proveden dne: 6.3.2021

                                                                          

Dle tohoto svozového harmonogram:                                       

08.00 – 08.30 hod. Klokočov – u hřbitova

08.45 – 09.15 hod. Klokočov – zastávka u LDN

09.30 – 10.00 hod. Klokočov, – zastávka u has. zbrojnice

10.15 – 10.45 hod. Klokočov, – Francův Dvůr

 

08.00 – 08.30 hod. Zálužné – autobusová zastávka

08.45 – 09.15 hod. Nové Těchanovice – autobusová zastávka

09.30 – 10.00 hod. Lhotka – hasičská zbrojnice

 

08.00 – 08.30 hod. Jelenice – náves

08.45 – 09.15 hod. Prostřední Dvůr – kulturní dům

09.30 – 10.00 hod  Podhradí – parkoviště obchod

 

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené době pouze vyjmenované složky komunálního odpadu!!!

Kat. č.

20 01 13                                 rozpouštědla

20 01 14                                 kyseliny

20 01 15                                 zásady

20 01 19                                 pesticidy

20 01 21                                 zářivky

20 01 23                                 ledničky, chladničky, mrazničky

20 01 26                                 vyjeté motorové oleje

20 01 27                                 plechovky od barev

20 01 31                                 staré léky

20 01 33                                 baterie a akumulátory

20 01 35                                 televizory

 

Svoz objemového odpadu z domácností

 

Přistavení

12.00 hod. – 14.00 hod.

dne

Odvoz v ranních hodinách

dne

Místo

 

12. 3. 2021

15. 3. 2021

Klokočov – Františkův Dvůr,u p. UrbánkaProstřední Dvůr – u pumpy,

Veselka – samota

19. 3. 2021

22. 03. 2021

Podhradí – Slezský hotel, prodejna,u Dubu, NýtekKlokočov – u hřbitova, u LDN,        u požární zbrojnice

26.03. 2021

29. 3. 2021

Jelenice – návesLhotka – aut. zastávkaZálužné - pod aut. zastávkou

Nové Těchanovice – aut. zastávka