Volná pracovní místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Mistr

 

Místo výkonu práce: město Vítkov

Předpoklad nástupu do zaměstnání: 1. 3. 2023 nebo dle dohody

Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu určitou s předpokladem prodloužení na dobu neurčitou

Platové zařazení: dle Zákoníku práce § 109 a příslušného mzdového předpisu.

Charakteristika pozice:

- zajišťování úkolů a organizace práce při správě a údržbě městských komunikací,

   vodovodu a kanalizací, koupaliště, veřejného osvětlení a veřejných pohřebišť  

- správa svěřeného majetku

Základní předpoklady:

 • státní občanství ČR (nebo trvalý pobyt v ČR)
 • nad 18 let věku, znalost jednacího jazyka
 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Kvalifikační požadavky:

 • středoškolské vzdělání (SPŠ stavební výhodou)
 • praxe ve stavebnictví  výhodou

Další požadavky:

 • uživatelská znalost na PC (MS Office)
 • zkušenost s řízením pracovního kolektivu
 • vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost, samostatnost
 • řidičské oprávnění na skup. B  (aktivní řidič)

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu (uveďte kontakt – tel. číslo, e-mail)
 • číslo OP, datum a podpis zájemce

Přílohy k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o předchozích a dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, včetně dovedností týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Uzávěrka přihlášek je do 10.2.2023. Termín výběrového řízení je stanoven na 17.02. 2023. Bližší informace podá:

Jana Machačová – tel. kontakt: 734 720 789

Přihlášky doručte buď osobně na Technické služby města Vítkova, Dělnická 705, 749 01 Vítkov nebo zašlete poštou na uvedenou adresu.

Přední stranu obálky označte slovy: Výběrové řízení – mistr - NEOTVÍRAT!

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Technické služby města Vítkova přijmou:

 

    

Řidiče

 

Nástup – dle dohody, nejpozději květen 2023

Pracovní doba – 40 hodin týdně

Požadujeme:

- řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz

- zkušenosti s řízením vozidla nad 7,5 t výhodou
- pracovitost, spolehlivost, dobrý zdravotní stav

 

Nabízíme:

- příspěvek na stravné, penzijní připojištění, týden dovolené navíc,  

   a další benefity dle KS

 

Informace a evidence zájemců:

Jana Machačová, PaM TS Vítkov, Dělnická 705                                     
mail: machacova@tsvitkov.cz

tel.: 556 300 731, 734  720 789

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Technické služby města Vítkova přijmou:

 

        

Řidiče

 

Nástup – dle dohody, nejpozději září 2023

Pracovní doba – 40 hodin týdně

Požadujeme:

- řidičský průkaz skupiny C + profesní průkaz

- zkušenosti s řízením vozidla nad 7,5 t výhodou
- pracovitost, spolehlivost, dobrý zdravotní stav

 

 

Nabízíme:

- příspěvek na stravné, penzijní připojištění, týden dovolené navíc,  

   a další benefity dle KS

 

 

Informace a evidence zájemců:

Jana Machačová, PaM TS Vítkov, Dělnická 705                                     

mail: machacova@tsvitkov.cz

tel.: 556 300 731, 734  720 789