Ceník služeb

  

Cena vodného v  místní části Zálužné

Dle rohodnutí RM č. 1376/38 ze dne 15.9.2020 a účinností od 1.1.2021
je cena vodného 55,13 Kč/1m3 bez DPH (sazba DPH 10%).