Komunikace, kanalizace a vodovody

Obsah:

1. Kontakt
2. Cena vodného v Zálužné

Vojmír Satke
mistr
tel: 739 032 264
email: satke@tsvitkov.cz

   

Technické služby města Vítkova provádí:

- správu a údržbu místních a vybraných účelových komunikací 

- správu a údržbu veřejných chodníků

- správa a údržba uličních vpustí

- správa a údržba mostních objektů (mosty, lávky pro pěší, propustky)

 

2. Cena vodného v  místní části Zálužné

Dle rohodnutí RM č. 1989/51 ze dne 8.6.2021 a účinností od 1.1.2023
je cena vodného 60,81 Kč/1m3 bez DPH (sazba DPH 10%).