Komunikace, kanalizace a vodovody

Obsah:

1. Kontakt
2. Údržba místních a účelových komunikací, kanalizací a    vodovodů v majetku města Vítkova

 

1. Kontakt

Ivan Petřík
mistr
tel: 739 032 264
email: petrik@tsvitkov.cz

   

Technické služby města Vítkova provádí:

- správu a údržbu místních a vybraných účelových komunikací 

- správu a údržbu veřejných chodníků

- správa a údržba uličních vpustí

- správa a údržba mostních objektů (mosty, lávky pro pěší, propustky)