Komunikace, kanalizace a vodovody

Obsah:

1. Kontakt
2. Cena vodného v Zálužné


mistr

Bc. Kamil Olbrecht
tel: 739 032 264
email: olbrecht@tsvitkov.cz

   

Technické služby města Vítkova provádí:

- správu a údržbu místních a vybraných účelových komunikací 

- správu a údržbu veřejných chodníků

- správa a údržba uličních vpustí

- správa a údržba mostních objektů (mosty, lávky pro pěší, propustky)

 

2. Cena vodného v  místní části Zálužné

 

S účinností od 1.1.2024  je cena vodného ve výši 65,14 Kč/1m3 bez DPH (sazba DPH 12%).