Veřejné osvětlení

 

Obsah:

1. Kontakt
2. Rozsah prací
3. Dotace na výměnu VO

 

 

1. Kontakt

mistr: Bc. Kamil Olbrecht
e-mail: olbrecht@tsvitkov.cz
telefon: 739 032 264
pracovní doba: 6:00 - 14:30 hod.

 

2. Rozsah prací

údržba a opravy stávajících svítidel pro veřejné a venkovní osvětlení

zprovoznění nesvítících svítidel veřejného osvětlení

výměna starých venkovních svítidel již nevyhovujících bezpečnému a spolehlivému provozu, za svítidla energeticky úsporná s výhodným ekonomickým provozem

výměna stožárových patic, údržba, výměna stožárových výzbrojí, stožárů

provádíme montáž vánočního osvětlení

poskytnutí montážní plošiny na práce kratšího charakteru

správa a údržba veřejného osvětlení a slavnostních nasvětlení budov

 

3. Dotace na výměnu VO

 

Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově a jeho místních částech

Z dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci Státního programu na podporu úspor energie (EFEKT) byla provedena výměna svítidel na sloupech veřejného osvětlení ve všech místních částech Vítkova – v Jelenicích, Klokočově, Lhotce u Vítkova, Nových Těchanovicích, Nýtku, Podhradí, Prostředním Dvoře a Zálužné. Stávající veřejné osvětlení bylo provedeno v 80. letech a od té doby byla prováděna pouze údržba a případné výměny světelných zdrojů. Technický stav odpovídal stáří a byl z hlediska energetické úspornosti již zastaralý. Celkem bylo vyměněno 230 kusů svítidel. Cílem projektu bylo výměnou zastaralých svítidel za nová úsporná LED svítidla dosáhnout úspor energie a snížit tak nemalé náklady města na zajištění veřejného osvětlení.

Tato akce byla realizována z dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021.

I. etapa: program EFEKT 2 pro rok 2017   - realizace:  08/2017 – 12/2017

II. etapa: program EFEKT 2 pro rok 2018  - realizace:  09/2018 – 11/2018

III. etapa: Program EFEKT II.                         - realizace:  08/2019 – 10/2019

Zhotovitel:  ReSpol s.r.o.