Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.