Čistota města

Obsah:

1. Kontakt
2. Zajištění čistoty města     

 

1. Kontakt

Roman Veselý
mistr
tel: 703 141 669
email: vesely@tsvitkov.cz

 

2. Technické služby zajišťují čistotu města Vítkova a místních částí

- úklid města
- zametání veřejných prostranství
- čištění komunikací a parkovišť města
- dezinfekce veřejných prostor
- sečení trávy
- zimní údržba
- úklid listí
- vývoz bunkrů
- vývoz košů v počtu 174 ks ve Vítkově + místní části
- zametení autobusových čekáren v počtu 13 ks
- odstranění nečistot v bunkrech pro kontejnery
- 1x za 14 dní pravidelné čištění ploch od psích exkrementů