Bezplatný odběr pneumatik

4. 10. 2022

Sběrný dvůr Vítkov

Významná změna při sběru pneumatik a snad konec poházeným pneumatikám v přírodě.

         Vážení spoluobčané, chceme vás seznámit s novinkou při sběru starých pneumatik.

Ve spolupráci se společností Green Logistics jsme zřídili ve sběrném dvoře místo zpětného odběru pneumatik, v jehož rámci zajišťuje uvedená společnost na své náklady jejich odvoz a následnou likvidaci. Co to pro vás znamená? Staré pneumatiky nyní můžete odevzdat ve sběrném dvoře BEZPLATNĚ. Věříme, že této možnosti využijete a společně se nám podaří předcházet znečišťování životního prostředí.

Na závěr ještě upozorňujeme na možné nedorozumění. Systém zpětného odběru se samozřejmě týká pouze koncových uživatelů, tedy ne autoservisů a pneuservisů, které se mohou zapojit do systému pro prodejce a servisy, např. u společnosti ELTMA.