Odprodej nefunkční vibrační desky na náhradní díly

7. 8. 2023

Aktuálně:

Dne 1.9.2023 v 8:00 hod. byl ukončen termín pro podání nabídek na odprodej nefunkční vibrační desky.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technické služby města Vítkova nabízí k odprodeji:

nefunkční vibrační desku na náhradní díly (provedenou kontrolou servisu - nefunkční motor).

Značka: NTC-VD18

Rok výroby: 2016

 

Vyvolávací cena: 500 Kč

Lhůta pro podání nabídek: 8.8.2023 – 1.9.2023 do 8:00 hod.

Termín vyhodnocení nabídek: 1.9.2023 v 9:00 hod.

Podání nabídek: nabídky budou přijímány pouze elektronicky

na email: franek@tsvitkov.cz, v kopii na email: starosta@vitkov.info

Stroj bude odprodán nejvyšší nabídce.