Odvoz vánočních stromků

2. 1. 2023

Jako každoročně v průběhu měsíce ledna TS provádí odvoz odstrojených vánočních stromků od kontejnerových stání.

Prosíme občany, aby stromky nenechávali pohozené kolem bytových domů, ale odkládali stromky

u kontejnerových stání tak, aby nebránili přístupu ke kontejnerům.

Stromky můžete také odkládat na volnou plochu veřejného sběrného místa na ul. Průmyslové -  naproti Sběrného dvora.