Prodloužení svozu bioodpadu

10. 11. 2023

PRODLOUŽENÍ SVOZŮ BIOODPADU V ROCE 2023

 TS Vítkov upozorňují, že velkoobjemové kontejnery na biologický rozložitelný odpad budou naposledy přistaveny 13.11.2023 v těchto v místních částech Vítkova:

Klokočov – u sokolovny, Zálužné, Prostřední Dvůr, Lhotka.

Odvoz těchto kontejnerů je plánován na 20.11.2023.

Technické služby města Vítkova, p.o. dále upozorňují, že termín posledního svozu popelnic na BIO od domácností je přesunut na 22.11.2023.
Svoz může být zrušen v případě změny klimatických podmínek (mráz).

Všechny případné změny budou nejpozději den před svozem, uveřejněny na webových stránkách města (www.vitkov.info)
Technických služeb (www.tsvitkov.cz) a také budou vyhlášeny v městském rozhlase.