Prodloužení svozu bioodpadu

9. 11. 2022

velkoobjemové kontejnery a popelnice od RD

PRODLOUŽENÍ SVOZŮ BIOODPADU V ROCE 2022

 

 

TS Vítkov upozorňují, že velkoobjemové kontejnery na biologický rozložitelný odpad budou naposledy přistaveny 14.11.2022 v těchto v místních částech Vítkova:

Klokočov – u sokolovny, Zálužné, Prostřední Dvůr, Lhotka.

 

Odvoz těchto kontejnerů je plánován na 21.11.2022.

Technické služby města Vítkova, p.o. dále upozorňují, že termín posledního svozu popelnic na BIO od domácností je přesunut na 23.11.2022.
Svoz může být zrušen v případě změny klimatických podmínek (mráz).

Všechny případné změny budou nejpozději den před svozem, uveřejněny na webových stránkách města (www.vitkov.info)
 Technických služeb (www.tsvitkov.cz) a také budou vyhlášeny v městském rozhlase.