Svoz bioodpadu od 30.3.2022

21. 3. 2022

Harmonogram

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2022

 

 

Technické služby města Vítkova, p.o. ve středu 30. 3. 2022 zahájí pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů. Jedná se o hnědé sběrné plastové nádoby (popelnice) o objemu 240 l. Svoz začíná již od 6 hodin ráno. Z tohoto důvodu je nutno popelnice přistavit, na přístupné místo ke svozové trase, nejpozději v tuto ranní hodinu.  

 

V místních částech Klokočov, Jelenice, Prostřední Dvůr, Lhotka, Podhradí, a Nové Těchanovice budou opět přistaveny velkoobjemové (oranžové) kontejnery na bioodpad. První kontejnery budou přistaveny v pondělí 4.4.2022 tohoto harmonogramu:

 

 

sudý týden

lichý týden

Klokočov - u sokolovny

Klokočov - váha

Zálužné

Podhradí

Prostřední Dvůr

Jelenice

Nové Těchanovice

Lhotka

 

 

Občané Vítkova mohou, pro uložení větších složek bioodpadu, jako jsou větve a ořezy z keřů, využívat sběrný dvůr (otevírací doba sběrného dvoru: středa 1200 až 1800, sobota 800 až 1200) a také kontejnery, které jsou součástí, nově zřízeného, veřejného sběrného místa (přístupné bez omezení) na Průmyslové ulici (naproti sběrného dvora).