Svoz bioodpadu v roce 2024

26. 2. 2024

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2024

 

PRAVIDLA PRO SVOZ BIOODPADU V MĚSTĚ VÍTKOV

 

Pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů (bioodpad) ze zahrad a z domácností občanů bude zahájen ve středu 27. 3. 2024. Dále pak bude pokračovat každou středu dle svozového kalendáře.

Jedná se o svoz hnědých popelnice o objemu 240 l, určených ke sběru a svozu bioodpadu. Jelikož svoz začíná již od 6 hodin ráno, je nutno popelnice přistavit, nejpozději v tuto ranní hodinu, na přístupné místo ke komunikaci, která je na svozové trase. Prázdnou popelnici je třeba z veřejného prostranství odstranit nejpozději do konce svozového dne.

 

 

PRAVIDLA PRO SVOZ BIOODPADU V MÍSTNÍCH ČÁSTECH MĚSTA VÍTKOVA

 

V místních částech Klokočov, Jelenice, Prostřední Dvůr, Lhotka, Podhradí, Zálužné a Nové Těchanovice budou opět přistaveny velkoobjemové (oranžové) kontejnery na bioodpad.

První kontejnery budou přistaveny v úterý 2.4.2024 tohoto harmonogramu:

 

 

sudý týden

lichý týden

Klokočov - u sokolovny

Klokočov – střídavě: váha / točna u LDN

Zálužné - u kapličky

Podhradí - u Slezského hotelu

Prostřední Dvůr- točna

Jelenice - za KD

Lhotka - u požární zbrojnice

Nové Těchanovice- u zastávky

 

 

Do popelnic a kontejnerů odkládejte tyto složky bioodpadu:

 

ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ                                         ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ

slupky a zbytky zeleniny a ovoce;listí, tráva, seno, sláma,

 čajové sáčky, kávové sedliny                                         zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce

skořápky z vajec, ořechůdrobné větve ze stromů a keřů

dřevěné piliny, hobliny apod…

 

UPOZORNĚNÍ: Do těchto nádob je možno odkládat jen větve do průměru 2 cm a zkrácené na délku, která umožní výsyp nádoby. 

 

Jaký odpad do nádoby nepatří?

 

„gastroodpad“: např jedlé oleje a tuky, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo

uhynulá zvířata, směsný komunální odpad, objemný odpad z přírodních materiálu

papír, lepenka, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady

 a také obaly použité ke sběru a donášce bioodpadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ořezy ze stromů a keřů a další objemnější složky BIO odpadů,

které není možné odložit do sběrných nádob odevzdávejte na Sběrném dvoře, který má od letošního roku rozšířenou provozní dobu:

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA OD BŘEZNA DO LISTOPADU

 

ÚTERÝ

1000 – 1400

ČTVRTEK

1200 – 1800

SOBOTA

800 – 1200

 

 

 

Mimořádné svozy ořezů ze stromů a keřů.

 

Pro obyvatele místních části jsme opět připravili mimořádné svozy ořezů stromů a keřů a dalších objemnějších složek BIO odpadu. Termíny přistavení kontejnerů jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Přistavení

dne

Čas přistavení

Místo

 

Místo

 

18.3.2024

1500 až 1800

Klokočov

u sokolovny

Klokočov

váha

19.3.2024

1500 až 1800

Zálužné

u kapličky

Podhradí

U Slezského hotelu

20.3.2024

1500 až 1800

Prostřední Dvůr

u pumpy

Jelenice

náves

21.3.2024

1500 až 1800

Nové Těchanovice

u zastávky

Lhotka

u has. zbrojnice

 

Kdy bude probíhat další mimořádný svoz ořezů a větví?

Další termíny nepravidelných svozů ořezů a větví naleznete na webových stránkách www.vitkov.cz  www.tsvitkov.cz . Dále pak bude v předstihu oznámen v městském rozhlase a v informačních skříňkách.

 

Proč je nutné odkládat větve a ořezy mimo běžný bioodpad?

Dřevnaté složky bioodpadu je nutné před procesem kompostování rozdrtit. Drcení provádí externí firma. Proto je výhodné „krmit“ drtič jen čistou dřevitou hmotou bez příměsí ostatních složek bioodpadů a tím eliminovat vysoké finanční náklady za pronájem drtiče.