Svoz nebezpečného odpadu

23. 9. 2022

8.10.2022

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

 

Bude proveden dne: 8.10.2022, dle tohoto svozového harmonogramu:

Trasa: Klokočov                                      

08.00 – 08.30 hod.        Klokočov - u hřbitova

08.45 – 09.15 hod.        Klokočov – zastávka u LDN

09.30 – 10.00 hod.        Klokočov, - zastávka u has. zbrojnice

10.15 – 10.45 hod.        Klokočov, - Františkův Dvůr

 

Trasa: Zálužné, Nové Těchanovice, Lhotka

08.00 – 08.30 hod.        Zálužné - autobusová zastávka

08.45 – 09.15 hod.        Nové Těchanovice - autobusová zastávka

09.30 – 10.00 hod.        Lhotka - hasičská zbrojnice

 

Trasa: Jelenice, Prostřední Dvůr, Podhradí

8.00 – 08.30 hod.          Jelenice – náves

08.45 – 09.15 hod.        Prostřední Dvůr – kulturní dům

09.30 – 10.00 hod         Podhradí – parkoviště obchod

 

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené době pouze vyjmenované složky komunálního odpadu:

motorové oleje, maziva rozpouštědla, zásady, kyseliny, pesticidy, barvy, tmely a obaly znečištěné těmito látkami. Dále pak vyřazené elektrospotřebiče, baterie a akumulátory.

Tekuté složky nebezpečných odpadů předávejte jen ve vhodných nerozbitných a uzavřených obalech!