Svoz objemného a nebezpečného odpadu

26. 2. 2024

Harmonogram 6.4.2024 a 13.4.2024

SVOZ OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 

Technické služby města Vítkova zajišťují, pro obyvatele jednotlivých místních části, mobilní svoz nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu. Již pravidelně se tyto svozy provádí dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Letošní jarní svoz bude proveden ve dvou po sobě následujících dubnových sobotách dle následujícího rozpisu:

 

Přistavení

dne

Čas přistavení

Místo

 

6.4.2024

800 až 1200

Klokočov – u obchodu

6.4.2024

800 až 930

Jelenice – náves

6.4. 2024

1000 až 1200

Prostřední Dvůr – u pumpy

 

Přistavení

dne

Čas přistavení

Místo

 

13.4.2024

800 až 900

Nýtek – u hájenky

13.4.2024

1000 až 1200

Podhradí – u obchodu

13.4.2024

800 až 900

Zálužné – u kapličky

13.4.2024

930 až 1030

Nové Těchanovice - zastávka

13.4.2024

1100 až 1200

Lhotka – u kapličky

 

V uvedený den a čas můžete na uvedených stanovištích předat tyto odpady:

Objemný odpad: složky komunálního odpadu, které nelze vytřídit a pro svou velikost uložit do běžných odpadových nádob jako jsou například matrace, pohovky, křesla, koberce a jiné podlahové krytiny, kočárky apod.

Odpadní dřevo. Jedná se především o starý nábytek. Z nábytku stačí jen odstranit zrcadla a jiné skleněné části. Pak nábytek rozložte, takto si usnadníte manipulaci a přepravu. Zároveň podstatně snížíte objem odevzdávaného odpadu. Drobné kování jako jsou madla, panty a také spojovací materiál můžete ponechat.  

Elektroodpad: veškerá domácí elektronika včetně mobilů, lednice, sporáky, pračky apod. Také bojlery, přímotopy A elektrické nářadí  Dále pak žárovky, zářivky, baterie a akumulátory.

Nebezpečný odpad: staré barvy a ředidla, čistící prostředky, tonery a obaly těmito látkami znečištěné. Tekuté odpady předávejte v nerozbitných a dobře uzavřených obalech.

Na jednotlivých stanovištích budou po celou dobu přítomní zaměstnanci TS Vítkov, kteří vám poradí s tříděním předávaných odpadů.

Žádáme občany, aby využili této možnosti pohodlného předání výše uvedených složek komunálního odpadu. Pokud vám nevyhovují termíny mobilních svozů, tak máte možnost využít služeb sběrného dvora ve Vítkově na Průmyslové ulici. V letním období má sběrný dvůr tuto rozšířenou otevírací dobu:

Provozní doba sběrného dvora od 1.března do 30. listopadu

ÚTERÝ

1000 – 1400

ČTVRTEK

1200 – 1800

SOBOTA

800 – 1200

 

 

Opět připomínáme, že na sběrném dvoře můžete PNEUMATIKY odevzdat BEZPLATNĚ.  Po přechozí domluvě mohou možnost bezplatného předání pneumatik využít i podnikající fyzické a právnické osoby v případě, že jsou koncovým uživatelem pneumatik.

Na závěr chceme připomenout, že fyzické osobě, která neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa hrozí, v případě prokázání viny ze spáchání přestupku při nakládání s odpady, ve správním řízení pokuta do výše až 50 000 Kč.