Svoz objemného odpadu

23. 9. 2022

viz. harmonogram

Svoz objemného odpadu z domácností - podzim 2022

 

Přistavení

12.00 – 14.00 hod.

dne

Odvoz v ranních hodinách

dne

Místo

 

14. 10. 2022

17. 10. 2022

Klokočov – Františkův Dvůr,          - u p. Urbánka

Prostřední Dvůr – u pumpy,

Veselka - samota 

21. 10. 2022

24. 10. 2022

Podhradí – Slezský hotel,             -    prodejna,

  • u Dubu,

Nýtek

Klokočov – u hřbitova,

  • u LDN,       
  • u požární zbrojnice

27.10. 2022

31. 10. 2022

Jelenice – náves

Lhotka – aut. zastávka

Zálužné - pod aut. zastávkou

Nové Těchanovice – aut. zastávka

Do přistavených kontejnerů ODKLÁDEJTE JEN TY SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU, KTERÉ NELZE VYTŘÍDIT A PRO SVOU VELIKOST ULOŽIT DO BĚŽNÝCH ODPADOVÝCH NÁDOB: např. rozložený nábytek, matrace a koberce, podlahovou krytinu (PVC), okna a dveře.

Do přistavených kontejnerů NEODKLÁDEJTE PNEUMATIKY, STARÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE, NEBEZPEČNÉ ODPADY, DEMOLIČNÍ ODPADY A STAVEBNÍ SUŤ!

UPOZORNĚNÍ: PROSTOR   MŮŽE BÝT MONITOROVÁN!