Svoz objemového a nebezpečného odpadu

20. 2. 2023

viz. harmonogram

Svoz objemného a nebezpečného odpadu z domácností - jaro 2023

 

  1. TURNUS

 

Přistavení

dne

Čas přistavení

Místo

 

1.4.2023

800 až 1200

Klokočov – u obchodu

1.4.2023

800 až 930

Jelenice – náves

1.4. 2023

1000 až 1200

Prostřední Dvůr – u pumpy

 

  1. TURNUS

 

Přistavení

dne

Čas přistavení

Místo

 

15.4.2023

800 až 900

Nýtek – u hájenky

15.4.2023

1000 až 1200

Podhradí – u obchodu

15.4.2023

800 až 900

Zálužné – u kapličky

15.4.2023

930 až 1030

Nové Těchanovice - zastávka

15.4.2023

1100 až 1200

Lhotka – u kapličky

 

V uvedený den a čas můžete na uvedených stanovištích předat tyto odpady:

Objemný odpad: složky komunálního odpadu, které nelze vytřídit a pro svou velikost uložit do běžných odpadových nádob: např. matrace, pohovky a křesla, koberce a další podlahové krytiny, okna a dveře apod.

Elektroodpad: veškeré domácí spotřebiče a nářadí včetně bojlerů a přímotopů.

Nebezpečný odpad: staré barvy a ředidla, čistící prostředky, tonery a obaly těmito látkami znečištěné. Tekuté odpady předávejte v nerozbitných a dobře uzavřených obalech.

Žádáme občany, aby využili této možnosti pohodlného předání výše uvedených složek komunálního odpadu. Pokud vám nevyhovují termíny mobilních svozů, tak máte možnost využít služeb sběrného dvora ve Vítkově na Průmyslové ulici.  

Opět připomínáme, že zákon o odpadech říká, že fyzické osobě, která neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, hrozí za přestupek pokuta do výše 50 000 Kč.

 

Proto bychom si velmi přáli abyste byli zodpovědní k životnímu prostředí i dalším spoluobčanům a tímto bychom nemuseli řešit případné přestupky.