Svoz objemového a nebezpečného odpadu

4. 10. 2023

Svoz objemného a nebezpečného odpadu z domácností - podzim 2023

TS Vítkov upozorňují občany na termíny přistavení kontejnerů při letošním podzimním svozu nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu. Plán svozů je uveden v následujících tabulkách:

Sobota 7.10.2023

Čas přistavení

Místo

 

800 až 900

Nýtek – u hájenky

1000 až 1200

Podhradí – u obchodu

800 až 900

Zálužné – u kapličky

930 až 1030

Nové Těchanovice - zastávka

1100 až 1200

Lhotka – u kapličky

Sobota 14.10.2023

Čas přistavení

Místo

 

800 až 1200

Klokočov – u obchodu

800 až 930

Jelenice – náves

1000 až 1200

Prostřední Dvůr – točna

 

 

Zde můžete odevzdat:

Objemný odpad: složky komunálního odpadu, které nelze pro svou velikost uložit do běžných odpadových nádob: např. matrace, pohovky a křesla. Starý dřevěný nábytek předem rozložte. Dále  koberce a podlahové krytiny.

Pneumatiky odevzdejte na Sběrném dvoře!

Nebezpečný odpad: staré barvy a ředidla, čistící prostředky, tonery a obaly těmito látkami znečištěné. Tekuté odpady předávejte v nerozbitných a dobře uzavřených obalech.

Elektroodpad: veškeré elektrické nářadí domácí elektrospotřebiče  včetně bojlerů a přímotopů. Baterie a akumulátory.

 

 

Žádáme občany, aby využili této možnosti pohodlného předání výše uvedených složek komunálního odpadu. Pokud vám nevyhovují plánované termíny mobilních svozů, tak máte možnost využít služeb sběrného dvora ve Vítkově na Průmyslové ulici. Zde chceme opět připomenout rozšíření provozní doby sběrného dvora:

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V MĚSÍCÍCH BŘEZEN AŽ LISTOPAD

ÚTERÝ

1000 – 1400

ČTVRTEK

1200 – 1800

SOBOTA

800 – 1200

 

 

 

K poznámce o sběrném dvoru ještě jedno připomenutí: Staré pneumatiky nyní můžete odevzdat na Sběrný dvůr BEZPLATNĚ.

 

 

 

Na závěr chceme zdůraznit, že zákon o odpadech říká, že fyzické osobě, která neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, hrozí za přestupek pokuta do výše 50 000 Kč.

 

Děkujeme, že třídíte odpad a jste ohleduplní k životnímu prostředí.