Ukončení svozu bioodpadu

23. 9. 2022

v roce 2022

UKONČENÍ SVOZŮ BIOODPADU V ROCE 2022

Dle rozpisu svozů odpadů bude ve středu 16.11. 2022   ukončen pravidelný svoz hnědých popelnic s biologický rozložitelným odpadem ze zahrad a z domácností občanů.

Velkoobjemové kontejnery na biologický rozložitelným odpadem budou v místních částech Vítkova přistaveny naposledy v těchto termínech:

 

Přistavení 31.10. a odvoz 7.11. 2022: Klokočov – u sokolovny, Zálužné, Prostřední Dvůr, Lhotka.

Přistavení 7.11. a odvoz 14.11. 2022: Klokočov – váha, Podhradí, Jelenice, Nové Těchanovice

 

Technické služby města Vítkova, p.o., že termín posledního svozu může být změněn dle aktuálního vývoje počasí. Případné změna bude uveřejněna na webových stránkách města (www.vitkov.info) a Technických služeb (www.tsvitkov.cz) a také bude vyhlášena v městském rozhlase.