Veřejná zakázka malého rozsahu

12. 11. 2021

Dodávka nafty na rok 2022

Technické služby města Vítkova vyhlašují veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka nafty na rok 2022".

Lhůta pro podání nabídek je od 13.11.2021 do 22.11.2021 do 8:55 hod.

Zadávací dokumentaci zašleme na vyžádání.

 

Kontakt: Bc. Jana Martinková

email: tsvitkov@tsvitkov.cz

tel: +420 556 300 454