Veřejná zakázka malého rozsahu

24. 11. 2022

Dodávka nafty na rok 2023

Technické služby města Vítkova vyhlašují veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka nafty na rok 2023".

Lhůta pro podání nabídek je od  25.11.2022 do 2.12.2022 do 8:55 hod.

Zadávací dokumentaci zašleme na vyžádání.

 

Kontakt: Bc. Jana Martinková

email: tsvitkov@tsvitkov.cz

tel: +420 556 300 454