Veřejná zakázka malého rozsahu

27. 11. 2023

"Dodávka nafty na rok 2024"

27.11.2023

Technické služby města Vítkova vyhlašují veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka nafty na rok 2024".

Lhůta pro podání nabídek je od 28.11.2023 do 5.12.2023 do 8:55 hod.

Zadávací dokumentaci zašleme na vyžádání.

 

Kontakt: Bc. Jana Martinková

email: tsvitkov@tsvitkov.cz

tel: +420 556 300 454