Volné pracovní místo - MISTR

2. 10. 2023

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Mistr

 

Místo výkonu práce: město Vítkov

Předpoklad nástupu do zaměstnání: 1.11. 2023 nebo dle dohody

Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu určitou s předpokladem prodloužení na dobu neurčitou

Platové zařazení: dle Zákoníku práce § 109 a příslušného mzdového předpisu.

Charakteristika pozice:

     -     zajišťování úkolů a organizace práce při správě a údržbě městských komunikací,

           vodovodu a kanalizací, koupaliště, veřejného osvětlení a veřejných pohřebišť  

     -     správa svěřeného majetku

Základní předpoklady:

 • státní občanství ČR
 • nad 18 let věku
 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Kvalifikační požadavky:

 • středoškolské vzdělání (SPŠ stavební výhodou)
 • praxe ve stavebnictví nebo na podobné pozici - výhodou

Další požadavky:

 • uživatelská znalost na PC (MS Office)
 • zkušenost s řízením pracovního kolektivu
 • vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost, samostatnost
 • řidičské oprávnění na skup. B  (aktivní řidič)

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu (uveďte kontakt – tel. číslo, e-mail)
 • datum a podpis zájemce

Přílohy k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o předchozích a dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, včetně dovedností týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Uzávěrka přihlášek je do 20.10.2023. Termín výběrového řízení je stanoven na 24.10.2023.

Bližší informace podá: pí. Machačová – tel. kontakt: 734 720 789

Přihlášky doručte: osobně na adresu Technické služby města Vítkova, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, nebo poštou (s označením Výběrové řízení – mistr) na výše uvedenou adresu, případně na email: machacova@tsvitkov.cz