Zimní údržba - manuál

12. 12. 2022

DISPEČER TS  v pracovní době a v případě vyhlášení hotovosti MěÚ, tel: 737 594 812

Při zimní údržbě postupujeme dle „Nařízení č.2/2021 Města Vítkova o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a schůdnosti chodníků v územním obvodu Města Vítkova“.

Podrobnosti uvádíme v sekci: Čistota města, zimní údržba
Zde je zveřejněno Nařízení č. 2/2021, mapy komunikací, kontakt na dispečera TS.