Změna provozní doby na sběrném dvoře

20. 2. 2023

od 2.3.2023

Změna provozní doby SD Vítkov.

Před rokem bylo pro občany města Vítkova zřízeno veřejné sběrné místo naproti sběrného dvoru na Průmyslové ulici. Původní záměr, který měl umožnit občanům umožnit neomezený přístup k nádobám na veškerý tříděný odpad se minul účinkem. Někteří naší spoluobčané pojali tuto možnost po svém a toto místo jim posloužilo k odložení odpadu všeho druhu. Takže musíme po necelém roce provozu konstatovat, že toto veřejné místo slouží mnohým, jako veřejně přístupná černá skládka. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jeho zrušení. V návaznosti na tuto skutečnost se rozšířila otevírací doba sběrného dvora. Časové rozvržení by mělo umožnit návštěvu i občanům, kteří pracují na směny anebo za prací dojíždějí.

Nová provozní doba pro letní období:

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

ÚTERÝ

1000 – 1400

ČTVRTEK

1200 – 1800

SOBOTA

800 – 1200

 

Provoz s novou otevírací dobou bude zahájen ve čtvrtek 2.3.2023. Do toho data platí původní zimní otevírací doba a tou je sobota od 8 do 12 hodin.